Senioren Collectief Culemborg
                 voor en door de Culemborgse Senioren

Word ook vriend van het Senioren Collectief Culemborg

U helpt het Senioren Collectief met uw financiële steun. Daarmee draagt u bij dat de bezorging van het informatieblad "De Kijker" wordt gegarandeerd. Tevens levert uw bijdrage, indien € 20,00 of meer, voordelen op wanneer u gebruik maakt van Gunthers Family Fit, de rijvaardigheidskeuring en belastinginvulservice. Uw bijdrage maakt het bovendien mogelijk om nog meer activiteiten aan te bieden. Denk daarbij als voorbeeld aan de geslaagde middagen van de “Historie van de Meubelindustrie” in de Gelderlandfabriek, "Culemborgs Sportgala" en "Herbeleving zestiger jaren" beiden in het Event Center in Culemborg en "Terugblik naar de jaren '70" in het Sport en Event Center in Beusichem.

U kunt éénmalig doneren door uw donatie over te maken naar rekeningnummer NL58RABO0308617800 t.n.v. SSCC te Culemborg met vermelding van "Vriend"                                                                  

U kunt ook gebruik maken van de onderstaande machtiging om uw donatie éénmalig af te laten schrijven van uw bankrekening. Liever nog kiest u voor een jaarlijkse donatie waarmee u blijvende steun biedt.    

Desgewenst kunt u de machtiging afdrukken en deze ingevuld inleveren bij ons secretariaat op adres Lindeboom 13, 4101WE in Culemborg. Na elke ingediende machtiging (via web of post) ontvangt u een bevestiging waarbij wordt aangegeven wanneer u uw afschrijving kunt verwachten.

Wanneer u een incasso als onterecht beoordeelt kunt u deze altijd via uw bank laten terugboeken.  

Verheugd zijn we dat het Senioren Collectief ook dit jaar Blad Charity als onze speciale vriend te mogen begroeten. Al jaren achtereen maakt Blad Charity het mogelijk om aantrekkelijke dagtochten te bieden.