Stichting Senioren Collectief Culemborg
                 voor en door de Culemborgse Senioren

 

 

 

 

 

Over SSCC

Stichting Senioren Collectief Culemborg werd op 23 december 2015 opgericht. Deze stichting stelt zich als doel het behartigen van de belangen van senioren in Culemborg. Het aanbieden van activiteiten om daarmee zelfredzaamheid en sociale cohesie tussen senioren en hun organisaties onderling te bevorderen en daardoor eenzaamheid te bestrijden. 

De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer:

  • het geven van doelgerichte informatie door middel van het uitgeven van een blad en publicaties op sociale media,

  • het organiseren van thema(mid)dagen in samenwerking met organisaties die seniorenbeleid/-behartiging of ouderen ondersteuning in hun doelstelling hebben staan,

  • het organiseren van sociale activiteiten voor senioren boven de leeftijd van 65 jaar,

  • het onderhouden van contacten met gemeente, zorginstanties en organisaties die seniorenbelang of ondersteuning in hun vaandel hebben staan.

Bestuur

De bestuursleden van de stichting zijn: 

  • Rob Doornebal
  • Theo Hendriksen (secretaris/penningmeester)
  • Jan Pieterse
  • Jaap Schaaf (2e secretaris)
  • Ton Scholtens
  • Hennie Smidt ( voorzitter)

 

Statuten van de stichting

Belangstellenden in de tekst van de statuten van de stichting vinden deze hier.

AVG - privacy

Vanaf mei 2018 is de regelgeving uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ook van toepassing op de stichting. Een beschrijving van de wijze waarop de stichting met uw gegevens omgaat treft u hier aan.