Senioren Collectief Culemborg
                 voor en door de Culemborgse Senioren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom op onze website!

Met onze website willen we zoveel mogelijk informatie geven aan zaken waar senioren belang aan hechten. Dit kan plaatshebben in de vorm van het leveren van activiteiten en diensten, zoals bustochten, rijbewijskeuringen, belastinginvulservice, maar ook het bieden van agenda's met activiteiten waaraan senioren kunnen deelnemen.  

U kunt zelf bijdragen aan het vormen van de website met het doorgeven van tips, opmerkingen, wetenswaardigheden etc. Mede op basis hiervan ontstaat een website waarin u informatie kunt vinden waar u wat aan heeft.

Reageren kunt u via e-mail: sscc.secretariaat@gmail.com of contactformulier 

_______________________________________________________________

                      Uitnodiging Senioren Event