Stichting Senioren Collectief Culemborg
                 voor en door de Culemborgse Senioren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKOMSTENBELASTING 2021

KBO-PCOB, ANBO en SSCC zullen, net zoals in voorgaande jaren opnieuw ondersteuning bieden bij het invullen van uw belastingaangifte en huur- en zorgtoeslagen 2021.

In Culemborg zijn zes vrijwilligers als belastingdeskundigen beschikbaar die allen lid zijn van één van voornoemde ouderenorganisaties. Zij ondersteunen u bij het invullen van uw aangifte inkomensbelasting en geven ook advies met name op het gebied van zorg- en huurtoeslagen.

Voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de belastingservice is dat u:

  • gepensioneerd bent (rond 65 jaar),
  • lid dient te zijn van één van de ouderenorganisaties KBO-PCOB, ANBO of vriend    bent van het Senioren Collectief.  Wanneer u geen lid bent van het Senioren     Collectief wordt een kleine vergoeding verlangd,
  • een verzamelinkomen heeft dat niet meer bedraagt dan € 35.000 voor alleenstaanden of € 50.000 voor gehuwden of samenwonenden (deze bedragen golden voor 2019).

Voor aanvraag van de belastingservice of overige vragen kunt u contact opnemen met de coördinator Dhr. R. (Rini) van den Reek, tel: 06-53610201, e-mail: rinireek@ziggo.nl.


Oproep kandidaat-vrijwilligers voor ondersteuning bij belastingaangiften.

Het aantal belastingplichtigen dat ondersteuning zoekt voor belastingaangifte is dermate gegroeid dat het huidige team van belastinginvullers versterking behoeft. Van belangstellende wordt gevraagd om bereid te zijn een korte cursus te volgen en op de hoogte te zijn van de laatste maatregelen. Ook moet u kunnen omgaan met de computer, omdat de aangiften via internet gedaan worden en de laatste informatie via internet wordt aangevuld. Er wordt van de belangstellende verwacht vooral in de maanden maart en april voldoende tijd beschikbaar te hebben om mensen te helpen die een aangifte willen laten verzorgen.

Als u belangstelling en feeling heeft voor dit vrijwilligerswerk kunt u contact opnemen met onze coördinator M.G. van den Reek, Bovenwielstraat 30 4105 HC te Culemborg. U kunt ook bellen met 06-53610201 of mailen naar rinireek@ziggo.nl   


 

 
6527