Senioren Collectief Culemborg
                 voor en door de Culemborgse Senioren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulp bij aangifte inkomstenbelasting & huur- en zorgtoeslagen


KBO-PCOB en Senioren Collectief Culemborg bieden hulp bij invullen van uw belastingaangifte inkomstenbelasting en huur- en zorgtoeslagen.

In Culemborg zijn momenteel zes vrijwilligers als belastingdeskundigen beschikbaar. Zij ondersteunen u bij het invullen van uw aangifte inkomensbelasting en geven ook advies met name op het gebied van zorg- en huurtoeslagen.

Voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de belastingservice is dat u:

  • senior 60+ bent,
  • lid dient te zijn van KBO-PCOB of vriend van het Senioren Collectief.  Ook leden van ANBO waarvoor belastingaangifte in de afgelopen jaren werd verzorgd kunnen gebruik blijven maken van de invulservice. Daarvoor kan een kleine vergoeding van maximaal € 15,00 (met partner €20,00) worden gevraagd.
  • een verzamelinkomen heeft dat niet meer bedraagt dan ca € 35.000 voor alleenstaanden of  ca € 50.000 voor gehuwden of samenwonenden. 

Voor aanvraag van de belastingservice of overige vragen kunt u contact opnemen met de coördinator Dhr. R. (Rini) van den Reek, tel: 06-53610201, e-mail: rinireek@ziggo.nl.


Oproep kandidaat-vrijwilligers voor ondersteuning bij belastingaangiften.

Het aantal belastingplichtigen dat ondersteuning zoekt voor belastingaangifte is dermate gegroeid dat het huidige team van belastinginvullers versterking behoeft. Van belangstellende wordt gevraagd om bereid te zijn een korte cursus te volgen en op de hoogte te zijn van de laatste maatregelen. Ook moet u kunnen omgaan met de computer, omdat de aangiften via internet gedaan worden en de laatste informatie via internet wordt aangevuld. Er wordt van de belangstellende verwacht vooral in de maanden maart en april voldoende tijd beschikbaar te hebben om mensen te helpen die een aangifte willen laten verzorgen.

Als u belangstelling en feeling heeft voor dit vrijwilligerswerk kunt u contact opnemen met onze coördinator M.G. van den Reek. U kunt ook bellen met 06-53610201 of mailen naar rinireek@ziggo.nl