Stichting Senioren Collectief Culemborg
                 voor en door de Culemborgse Senioren

                                                                                                                                                                        terug

 Aanleveren van tekst t.b.v. De Kijker

 Planning van kopij aanleveren De Kijker 2022

Uitgave maand

Kopij aan- leveren vóór

01  februari

6 januari

02  maart

3 februari

03  april

3 maart

04  mei

7 april

05  juni

6 mei

06  juli

2 juni

07  augustus

7 juli

08  september / oktober

4 augustus

09  november

6 oktober

10  december   / januari

3 november