Senioren Collectief Culemborg
                 voor en door de Culemborgse Senioren

  

 

 

DE KIJKER is een uitgave van de Stichting Senioren Collectief Culemborg en bedoeld voor in Culemborg woonachtige senioren. Het blad wordt gesponsord door adverteerders en is gratis beschikbaar. 


Het nieuwsblad wordt 10x per jaar bezorgd met een huidige oplage van 1.600 exemplaren. Degenen die het blad nog niet ontvangen en bezorging op prijsstellen kunnen dat kenbaar maken via: 

  1. sturen van een e-mail aan sscc.secretariaat@gmail.com
  2. telefonisch aanmelding bij de heer A. Scholtens (0345-753039)
  3. gebruikmaking van het meldingsformulier.

Wanneer u het blad niet meer wenst te ontvangen kunt u dat eveneens kenbaar maken via de hiervoor vermelde mogelijkheden.

De samenstelling van de inhoud van het informatieblad is een samenwerking tussen redactieleden van Senioren Collectief Culemborg, Elk Welzijn en Stichting Samen Verder. Andere organisaties met senioren in hun aandachtsgebied zijn welkom om de redactie te versterken. 

Wanneer u een idee heeft om te publiceren in DE KIJKER kunt u dit doen door een bericht te sturen aan de redactie via dit formulier.Datum inleveren kopij en bezorging. 

Een overzicht met uiterste datum voor het inleveren van kopij en bezorgdagen van DE KIJKER in 2023 staat hieronder.